වෛද්‍ය සේවාව

SLC මගින් ලබාදෙන වෛද්‍ය සේවාව

ඔබේ දෛනික ජීවිතයේ දී නිසි වේලාවට වෛද්‍ය ප‍්‍රතිකාර ලබාගැනීම, වෛද්‍ය පරීක්‍ෂණ මගින් ඔබගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ විමසිලිමත් වීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. SLC අප, පාරිභෝගිකයින්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ නිබඳව කැපවන්නෙමු. රෝගියාගේ තත්ත්වය අනුව නිරන්තර වෛද්‍ය පරීක්‍ෂණ තුලින් සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පවත්වාගෙන යාම ඉතා වැදගත් වේ. ඒ අනුව SLC අප ඔබට නිරන්තර ලිඛිත උපදේශයන් ලබාදෙමින් ඒ පිළිබඳව සැලකිල්ලක් දක්වන්නෙමු. අපගේ සෞඛ්‍ය උපදේශකයින් අප පාරිභෝගිකයින්ව ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැටලූවලින් මුදවාගැනීමට උපරිම ලෙස කි‍්‍රයා කරන්නෙමු.

 

අපගේ පාරිබෝගිකයන් අපගේ සේවාවන් ලබාගත් ආකාරය


මාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය මට පිරිස සමග වැඩකිරීමට ඉඩ නොදෙයි.

ඔබේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය වඩාත් පිරිහෙමින් පවතින බව පෙනේ. ඔබේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය යථා තත්ත්වයට පත්වේදැ යි දැනගැනීමට වෛද්‍ය පරීක්‍ෂණ අත්‍යවශ්‍ය වේ. SLC සතු විශේෂඥයින් හමුවේ ඔබේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ නිසි අවධියේ දී ම දැනගැනීමට ඔබට හැකිවේ.

මම හිතන්නේ නැහැ මට නිවැරදි වෛද්‍ය ප‍්‍රතිකාර ලැබෙන බව.

හැමදේමට වඩා ඔබේ ජීවිතයේ සෑම දෙයක් ම කි‍්‍රයාකාරීව පවත්වාගෙන යාමට ඔබට මනා සෞඛ්‍යයක් අවශ්‍යයි. ඔබ තුල තිබෙන සෞඛ්‍ය ගැටලූව සඳහා නිසි ප‍්‍රතිකාර නොලැබෙන බව හෝ වැරදි රෝග විනිශ්චයක් යටතේ ප‍්‍රතිකාර කරන්නේ නම් හෝ එය කාලයත් සමග උත්සන්න විය හැක. එම නිසා ඒවාට ඔබේ කාලය වැය නොකරන්න.
(අපේ ඇතැම් සේවාදායකයින් වෛද්‍ය පරීක්‍ෂණ හමුවේ ආබාධිත තත්ත්වයක සිටින බව හඳුනාගෙන තිබේ.

 

 

මට මගේ වෛද්‍ය ප‍්‍රතිකාර සඳහා මුදල් ගෙවීමේ දී ත්, නිසියාකාරව එම ප‍්‍රතිකාර ලබාගැනීමෙ දී ගැටලූ ඇතිවෙනවා.

ඔබගේ පෞද්ගලික (mutuelle) හා අනෙකුත් වෛද්‍ය රක්‍ෂණයන් (CMU, CMU-C) පිළිබඳව වගකීම අප විසින් දරන්නෙමු. ඔබ ඇතුලූ ඔබගේ නිවැසියන් පිළිබඳව සැලකිලිමත්වීම SLC අපගේ එක් සේවාවකි.