මූල්‍ය සේවාව

SLC මගින් ලබාදෙන මුල්‍ය සේවාව

මුදල්, වෙන්කිරීම, වියදම්, හා ප‍්‍රංශ මහ බැංකුව (Bank of France)

එදිනෙදා ජීවිතයේ දී ඔබගේ මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය ඔබගේ බලාපොරත්තු හා තෘප්තිය මත පදනම්ව පවත්වාගෙන යාම ඉතාමත් වැදගත් වේ. එය දෛනික හෝ මාසික ආර්ථික වෙනස්වීම් නිසා සංකීර්ණ විය හැක.

SLC අපට, හඳුනාගත් අත්දැකීම් බහුල වෘත්තිකයන් මගින් ඔබගේ මූල්‍ය ස්ථාවරත්වයට මගපෙන්වීමක් කළ හැකිය. එය මුදල් වෙන් කිරීමක් හෝ ණය මුදලක අවශ්‍යතාවයක් වුවත්, අප SLC ගිණුම් හා මූල්‍ය ක්ෂේස්ත‍්‍ර ප‍්‍රවීණයන් මගින් ඔබගේ තත්ත්වයට යෝග්‍යවන විසඳුම් සහිත මූල්‍ය සැලැස්මක් ඔබට ලබාදෙන්නෙමු.

අපගේ පාරිබෝගිකයන් අපගේ සේවාවන් ලබාගත් ආකාරය


මට ණයක් ගැනීමට අවශ්‍ය වුවත් මගේ බැංකුව එය ප‍්‍රතික්‍ෂ්‍යප කරයි. මා කුමක් කළ යුතුද?

ණය ලබාගැනීම සඳහා විධිමත් ණය අයදුම්පත‍්‍රයක් සැකසිය යුතු අතර පුද්ගල ණය සම්බන්ධව බැංකු හා මූල්‍ය ආයතන ඉතා දැඩි ක‍්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරයි.

සේවා ගිවිසුම් සහ වැටුප් ගෙවුම් පත් ණය ලබාගැනීම සඳහා තවදුරටත් ප‍්‍රමාණවත් නොවේ. ඔබ මෙවැනි තත්ත්වයකට මුහුණ දෙන්නේ නම් SLC අපව සම්බන්ධ කරගැනීමට පසුබට නොවන්න. අප උපදේශකයන් හා මූල්‍ය විශේෂඥයින් මගින් ඔබගේ ලේඛන පරීක්‍ෂා කර ඔබට නිසි ණය අයදුම්පතක් මගින් නිසි ආයතනයක් හරහා නිවැරදි ක‍්‍රමවේදයකට ණය ලබාගැනීමට මග පෙන්වන්නෙමු.

මට මගේ ආදායම්/වියදම් පාලනය කිරීමේ මූල්‍යමය අපහසුතාවයක් ඇත.

මම උපයන ආදායම මගේ වියදම් සඳහා ප‍්‍රමාණවත් නොවේ. අවිනිශ්චිත අවස්ථාවන් උදෙසා, දරුවන්ගේ නිවාඩු දින උදෙසා, ණය ගෙවීමට, කුලිය, බිල්පත්, විදුලි වියදම් සඳහා ඔබව නැවතත් මූල්‍ය ස්ථාවරත්වයට ගෙන ඒමට අප උපදේශකයන් ඔබ සමගයි.

ඔබට සංකීර්ණතාවයෙන් මිදී මූල්‍ය පාලනයක් ඇතිකර ගැනීමට අප පෞද්ගලික උපදේශකයන් කි‍්‍රයා කරයි. මූල්‍ය ආයතනය මගින් ප‍්‍රතිචාරයක් ලැබෙන තුරු ඔබගේ ලේඛන ලියාපදිංචිය, යාවත්කාලීන කිරීම ඇතුලූ කි‍්‍රයාවලිය සඳහා SLC අප කටයුතු කරන්නෙමු.