නීති කටයුතු

SLC මගින් ලබාදෙන නීති සේවා

නීති, අයිතිවාසිකම්, ලේඛන කි‍්‍රයාවලිය

ඔබේ පරිපාලන කාර්යයන් අතහැරීම පිළිබඳව ඔබට වරදකාරී බවක් හැඟෙනවාද? ඔබගේ අවශ්‍යතාව වෙනත් කෙනෙකුට වඩා සම්පූර්ණයෙන් ම වෙනස් බව අප දනිමු. ඔබගේ තත්ත්වය මත ඔබට අවශ්‍ය පරිපාලනමය පියවර හා විසඳුම් ලබාගැනීමට අප ප‍්‍රවීණ වෘත්තිකයන් මගින් ඔබගේ තත්ත්වය අධ්‍යනය කිරීමෙන් පසු හැකි වේ. ඒ නිසා ප‍්‍රතිලාභ ලැබිය හැකි විසඳුම් ඔබ සතු වෙයි.
SLC උපදේශකයන් විසින් ඔබට ප‍්‍රමාණවත් පිළිතුරු ගෙනෙනු ලබයි. ලේඛන කි‍්‍රයාවලිය හා නිරන්තර සොයාබැලීම SLC අපගේ විශිෂ්ට සේවාවයි. අපගේ සෑම පෞද්ගලික සේවාවක් ම ආචාර ධර්මයන්හී මූලධර්මවලට අනුකූල වේ. විශ්වසනීයත්වය, අවංකකම, පක්‍ෂපාතීත්වය හා වෘත්තීයමය රහස්‍යභාවය SLC අපගේ බැඳීමයි.

 

අපගේ පාරිබෝගිකයන් අපගේ සේවාවන් ලබාගත් ආකාරය


ප‍්‍රංශයට පැමිණීමට අදාලව මට ප‍්‍රශ්න තිබෙනවා.

වීසා, පදිංචි අවසර පත‍්‍රවලට අදාල පොදු තොරතුරු, තාවකාලිකව නැවතීම, තාවකාලික පදිංචි අවසර පත‍්‍රය, ප‍්‍රාන්තය සඳහා ඉල්ලීම, නේවාසික කාඞ්පත, පවුල් නැවත එකතු වීම, සේවා අවසර පත‍්‍රය, ආරක්‍ෂණ හිමිකම, ජාතික වශයෙන් ඇති අවශ්‍යතාවයන් එම ප‍්‍රශ්න වේ. ීඛක්‍ අප ඔබගේ තත්ත්වය පිළිබඳ විමර්ශනය කර ඔබව නිවැරදි ආයතනයන්ට යොමු කරන්නෙමු.

ප‍්‍රතික්‍ෂ්‍යපකිරීමක්? ව්‍යාකූලත්වයක්? නීතිය පිළිබඳ සරල ප‍්‍රශ්නයක්?

නීතිමය කොටස පිළිබඳ අප සතුව නීතීඥයන් සිටින අතර ඔවුන් විසින් ඔබට අවශ්‍ය වෘත්තීයමය උපදේශයන් ලබාදෙනු ලබයි. විශේෂිත නීතීඥයෙක් සම්බන්ධ කරගැනීමෙට පෙර SLC අප විසින් ඔබගේ ලේඛන අධ්‍යනය කර සූදානම් කරන්නෙමු.

මාගේ තත්ත්වයට විශේෂ විපරමක් අවශ්‍යයයි.

සෑමවිටම නීත්‍යානුකූලව අප සතුව ඒකාකාර ලේඛන දෙකක් නොමැත. යම් ගැටලූවක් සිද්ධියෙන් සිද්ධියට අදාලව අධ්‍යනය කිරීමට අප විශේෂිත වේ. SLC අප ඔබගේ තත්ත්වයට අනුකූලව විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු.