නිවාස කටයුතු

SLC මගින් ලබාදෙන නිවාස සම්බන්ද සේවාව

ඔබේ දෛනික ජීවිතයේ දී නිසි වේලාවට වෛද්‍ය ප‍්‍රතිකාර ලබාගැනීම, වෛද්‍ය පරීක්‍ෂණ මගින් ඔබගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ විමසිලිමත් වීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. SLC අප, පාරිභෝගිකයින්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ නිබඳව කැපවන්නෙමු. රෝගියාගේ තත්ත්වය අනුව නිරන්තර වෛද්‍ය පරීක්‍ෂණ තුලින් සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පවත්වාගෙන යාම ඉතා වැදගත් වේ. ඒ අනුව SLC අප ඔබට නිරන්තර ලිඛිත උපදේශයන් ලබාදෙමින් ඒ පිළිබඳව සැලකිල්ලක් දක්වන්නෙමු. අපගේ සෞඛ්‍ය උපදේශකයින් අප පාරිභෝගිකයින්ව ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැටලූවලින් මුදවාගැනීමට උපරිම ලෙස කි‍්‍රයා කරන්නෙමු.

අපගේ පාරිබෝගිකයන් අපගේ සේවාවන් ලබාගත් ආකාරය


විශාල නිවාසයක් ලබාගැනීම සඳහා අප සතු සම්පත් ප‍්‍රමාණවත් නොවේ.

නිවාස සඳහා ඇත්තේ අඩු සම්පත් ප‍්‍රමාණයක් ද? ඊළග මාසය තුලදී නිවසක් සඳහා ඔබ සිටින තත්ත්වය මත ඔබට අවස්ථාවක් නැතිද? සාමාජීය නිවාස ක‍්‍රම සඳහා අයදුම් කිරීමට SLC අපට ඔබ වෙනුවෙන් උදව් කළ හැක. ඔබගේ ඉල්ලීම්, සිහිකැඳවීම් හා සිහිකැඳවීමේ ලිපි වෙනුවෙන් අප උදව් කරන්නෙමු.

මට දරුවන් සිටින නමුත් නිවසක් නැත.

ඔබ සිටින තත්ත්වය නිසා විශේෂ අවධානයක් අවශ්‍ය ද? ඔබ තාවකාලිකව නිවාස ලද කෙනෙක්ද? ඉක්මනින් පදිංචි වීමට ස්ථානයක් සොයන්නේ ද? ඒ සඳහා ඔබට පිළිතුරු සැපයීමට අප, සංවිධාන හා නීති උපදේශ ආයතන සමග නැවත කටයුතු කරන්නෙමු.

මට කුලිය ගෙවීම සඳහා උදව් අවශ්‍යයයි.

ඔබේ කුලිය දැරිය නොහැකි ද? එය ඔබේ ආදායම වෙනස් කරන දෙයක් ද? කුලිය ගෙවීම යනු අපේ ජීවිතයේ ඇති අත්‍යවශ්‍ය දෙයකි. ඔබගේ ආදායම මත පදනම්ව ආයතන මගින් ඔබට ලබාගත හැකි දේ පිළිබඳ සොයාබැලීමට SLC අප සතුව විශ්ලේෂණාත්මක විසඳුම් ඇත.