ජිවන අවශ්‍යතාවන් පිළිබඳ සේවා

SLC මගින් ලබාදෙන ජිවන අවශ්‍යතාවන් පිළිබඳ සේවා

ළමාවිය, මාපිය කටයුතු, වැඩිහිටියන්

SLC අප පාරිභෝගිකයන්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතවලට වටිනාකමක් ලබාදෙන අතර අපේ අරමුණ ජීවිතය පහසු කරවීමයි. අප සේවාවන් අපිරිමිත ජීවිත බාධක හා අපහසුතා හඳුනාගෙන ඒ සඳහා ඔබට අවස්ථාවන් හෝ විසඳුම් පෙන්වා දෙමින් මග පෙන්වන්නෙමු. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනික අවශ්‍යතාවයන් සඳහා මෙන් ම දෙමව්පියන් උදෙසා පාලනමය සහායන් ද යන දෙකම එකට ලබාදෙන්නෙමු. එමෙන් ම තරුණ සේවකයින්ට ද, වැඩිහිටියන්ට ද සරිලන බොහෝ සේවාවන් රැසක් අප සතුය.

අපගේ පාරිබෝගිකයන් අපගේ සේවාවන් ලබාගත් ආකාරය


නිදහස් අතීතය හා වර්තමාන මව්පියත්වය

පවුලකට දරුවකුගේ ලැබීම දෙමව්පියන්ට හොඳ අත්දැකීමකි. කාලයත් සමග අවශ්‍ය වන දේවල් බොහෝ වැදගත් වේ. අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය, අනාගතය, නිවාඩුව, ආරක්‍ෂාව යන දේවල් පිළිබඳව ඔබ මුල් අවධියේ සිටම සැලකිලිමත් විය යුතුය. ඔබට විසඳුම් ලබාගැනීම සඳහා SLC අප සම්බන්ධ කරගැනීමට පසුබට නොවන්න. දෙමව්පියන්ගේ ජීවිතය පහසු කරවීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට අප මග පෙන්වන්නෙමු.

මට මගේ දරුවා වෙනුවෙන් කළ හැක්කේ කුමක්ද?

ඔබට අවශ්‍යවන්නේ නම් නිසි ආයතනයක් හරහා දරුවාගේ දිනපතා හෝ පාසල් වියදම සඳහා උපකාර ලබාගත හැක. ඔබට එහි වගකීම SLC අපට පැවරිය හැක.

මගේ විශ‍්‍රාම යෑම ළගා වී ඇති නිසා මෙම  සංවිධානාත්මක පාලනයක් ඇතිකර ගැනීමට කැමතී.

ඔබ සිටින තත්ත්වය මත සරිලන කොන්දේසී යටතේ උපරිම ප‍්‍රතිලාභ ලබාගැනීමට ීඛක්‍ අප ඔබට උපදෙස් ලබාදෙන්නෙමු. (තනිකඩ ගැහැණියක්, එක් අයෙකු හෝ වැඩි දරුවන් පිරිසක්)

විශ‍්‍රාම යනතෙක්ම ඒ පිළිබඳව කටයුතු කිරීමට කල් නොදමන්න. ඔබගේ තත්ත්වය යෝග්‍යනම් ඔබට සහ ඔබගේ පවුලේ සාමාජිකයින්ට ප‍්‍රතිලාභ උදාකරගත හැක.