PINANSYAL

FINANCIAL SERVICES IN SLC

Ang pinansyal na balanse ay nagiging mas importante at mas kumplikado habang tumatagal. Ang pang-araw-araw o buwanang gastusin ay maaaring maging sagabal sa iyo upang makamit ang iyong mga layunin. Ang SLC ay nag-aalok ng pakikipagpartner upang gabayan ka sa iyong pinansyal na pagpupunyagi.

Ito man ay kahilingan para sa isang alokasyon o aplikasyon sa pangungutang, ang aming accounting at mga eksperto sa pinansyal ay sasagutin ka ayon sa iyong sitwasyon.

LET'S SEE HOW OUR CLIENTS GETS SOLUTIONS FORM SLC


Ang aking aplikasyon sa pangungutang ay patuloy na tinatanggihan, paano ko ito masosolusyonan?

Ang mga aplikasyon sa pangungutang ay may napakahigpit na proseso na kailangang ayusin at sundin ng walang pagpapabaya sa kahit na anong hakbang. Ang mga institusyon sa pagpapautang at ibang pinansyal na institusyon ay kailangang sumunod sa inihandang daan upang maintindihan ang panganib na kanilang kakaharapin at ang antas ng kalagayan na ipinapakita ng iyong pinansyal na impormasyon. Kung kaya may ilang mga sitwasyon na kailangang ng mas komplikado at lubos na pagsusuri kaysa sa simpleng karaniwang pormalidad na pag-aasikaso ng papel (pagpapatunay ng kita, kontrata sa trabaho, atbp.)

Sa SLC, nagbibigay kami ng propesyonal na pagsusuri upang patibayin at palakihin ang iyong pagkakataon, upang ikaw ay maging magandang kliyente sa mata ng mga pinansyal na institusyon. Nagpapayo din kami ng iyong pagpipiliang tatanggap, dahil sa kanilang mas mababang halaga at kalidad ng serbisyo.

Dahil sa aming mga gastusin nahihirapan kaming makapagbakasyon o makapaglibang

Madalas nagpapakita ang ilan naming kliyente ng hirap sa personal na badyet, dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang buhay ay puno ng mga di inaasahang pangyayari na maaaring makapinsala sa kanilang kakayahan na masuportahan ang kanilang karaniwang gastusin.

Sa pagtulong ng SLC, ang aming mga tagapayo ay magbibigay ng plano sa pagbabadyet base sa iyong personal na kakayahan sa pinansyal upang mapaghandaan mo ang mahihirap na sandali gaya nito, at suportahan din sila gaya ng iyong personal na gastusin. Tutulungan ka din ng SLC sa iyong pagbangon sakaling may ganitong pangyayari na magpapahina sa iyong pinansyal na kakayahan, upang ikaw ay magkaroon ng matatag na pundasyon na iyong aasahan sakaling magkaroon ng mahirap na sandali sa hinaharap.

Hindi kasya ang aking kita upang masuportahan ko lahat ng aking gastusin

Ang iyong renta, elektrisidad, gas, transportasyon, mga bayarin sa grocery, at mga paulit-ulit na bayarin ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong badyet. Ang taong nabubuhay sa mahigpit na badyet ay kailangang lubos na maging maayos upang hindi sila mahirapan sa mga karaniwang bayarin o mga hindi inaasahang pangyayari. Ang mahusay na kaalaman sa pampublikong tulong na iyong kakailanganin (alokasyon ng renta, alokasyon sa tulong sa pamilya, atbp.) ay ang kadalasang nawawala. Sa kasamaang palad, iyon ay dahil sa pagiging kumplikado ng mga pamamaraan upang makuha ang mga ito.

Sa SLC, ang aming mga empleyado na bihasa sa ganitong mga pormalidad, ay tutulungan ka sa iba’t-ibang dokumento upang malaman kung anong pampublikong tulong ang angkop sa iyong pangangailangan at maisaayos ng ganap ang iyong kahilingan. Ang maayos na kahilingan ay hindi lamang pinapalaki ang iyong pagkakataong maaprubahan ngunit pinapabilis din nito ang proseso kapag ito ay umaandar na.