PAGPAPAGAMOT

Ang estado ng iyong kalusugan ang aming prayoridad

Ikaw ay sumasailalim sa espesyal na gamutan? Kailangan mo ba ng personal na pagsubaybay sa gamutan? Ang ganitong mga katanungan ay kailangan ng tamang sagot upang masiyahan ka sa pagpapahaba ng iyong buhay.

Sa SLC, pinapangalagaan namin ang kalusugan ng aming mga kliyente, at sumusumpa kaming hahanap ng medikal na pagsubaybay para sa iyong sitwasyon.

Ipapaliwanag namin sa iyo ang iba’t-ibang administratibong pamamaraan na kailangan ng iyong medikal na sitwasyon. Pag-aaralan ng aming mga tagapayo ang iyong kaso upang makabuo ng solusyon para sa iyo.

LET'S SEE HOW OUR CLIENTS GETS SOLUTIONS FORM SLC


Ang kalusugan ko ay nagiging pananagutan ko sa aking buhay

Ang iyong kalusugan ay humihina at napakahirap hulaan. Naniniwala ka na hindi ka nakakatanggap ng tamang gamutan at nais mong magkaroon ng mas personal na programa para sa iyong medikal na pangangalaga.

Ang mga eksperto ng SLC ay bihasa sa iba’t-ibang pormalidad ng medikal na pangangalaga, makakatanggap ka ng atensyon at pangangalaga na nararapat sa iyo.

 

Naniniwala ako na hindi tama ang medikal na gamutan para sa akin

Higit sa lahat, ang iyong kalusugan ay dapat naaalagaang mabuti upang mapanatili ito at masiyahan sa paglilibang at propesyonal na aktibidad. Kung ang iyong sakit ay hindi nawawala o lumalala, dapat itong maayos sa lalong madaling panahon upang hindi maging tunay na sagabal. Ang aming mga eksperto ay direktang pupunta sa doktor kung saan naaangkop ang iyong pangangailangan.

Wala akong kakayahang bayaran ang aking pagpapagamot

Ang iba’t-ibang pampublikong organisasyon sa kalusugan ay madalas mahirap maunawaan. Ang alamin kung ano ang kailangan mo at ng iyong pamilya at ang iyong mahihiling ay isa sa aming mga serbisyo sa SLC. Ang aming mga tagasuri ay dadalhin ka sa tamang organisasyon, kapag ang iyong file ay naproseso at naanalisa na, upang mapakinabangan mo ng lubos ang tulong.