PABAHAY

HOUSING SERVICES IN SLC

Sa Paris o sa anumang pangunahing lungsod sa mundo, mahirap makahanap ng maayos na tirahan. Anuman ang personal, propesyonal o pinansyal na dahilan, bibigyan ka ng SLC ng tamang personal na solusyon upang makakuha ka ng sapat na oras na kailangan mo. SLC Social ang bahala sa mga tulong sa iyo at kahilingan sa pabahay hanggang sa pag-aasikaso at lagi kang sasabihin sa progreso nito. Habang nananatili ang iyong kontrol sa lahat ng proseso.

LET'S SEE HOW OUR CLIENTS GETS SOLUTIONS FORM SLC


Ang aming kita ay hindi sapat upang makaya namin ang mas malaking apartamento

Ang iyong salapi ay hindi sapat upang lumipat ng tirahan? Kailangan mo ba ang pagbabagong ito? Tutulungan ka ng SLC sa pangangailangan sa pabahay. Saan mang hakbang naroon ka, unang kahilingan, pag-follow up, o pagpapanumbalik ng kahilingan, hahanap kami ng tamang payo at solusyon para sa iyong personal na sitwasyon.

Ako at ang aking mga anak ay walang lugar na matuluyan

Mayroon kang partikular na sitwasyon kung saan kailangan mo ng mabilis at tuloy-tuloy na pag-follow up? Nakatira ka ba sa pansamantalang tirahan? Kailangan mo ng mabilis na solusyon sa pabahay. Ang SLC at mga legal na tagapayo at mga abogado nito ang magpa-follow up sa iyong file sa mga tamang organisasyon upang makakuha ka ng mabilis na sagot sa iyong mga problema.

Nais ko ng tulong upang makayanan kong bayaran ang aking renta

Ang iyong renta ay nagmahal kamakailan lamang? Isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbago sa klase at pinanggagalingan ng iyong kita?

Ang renta ay isa sa ating pangunahing obligasyon at pangangailangan, upang magawa ito kailangan mo ng impormasyon at kaalaman sa tulong na iyong kakailanganin. Ang mga tagasuri ng SLC ay aayusin ang tamang solusyon para sa iyong profile at ang pampublikong tulong sa pabahay na iyong kinakailangan.