LEGAL

LEGAL SERVICES IN SLC

Ang iyong mga gawain sa pamamahala ay nagpapatong-patong na, at ikaw ay unti-unti ng nakokonsensya. Kailangan mong tanggapin na ang iyong sitwasyon, gaya ng iba ay natatangi. Ang aming angkop na tagapayo at solusyon ay tutulungan kang makabalik sa tamang responsibilidad sa pamamahala, at malaman ang iba’t-ibang oportunidad na nagpapakita sa iyo.

Ang aming mga serbisyo na ibinibigay ng mga abogado gayundin ng pinansyal, accounting at mga eksperto sa human resource ay susuriin ang iyong sitwasyon at bibigyan ka ng payo at oportunidad na angkop sa iyong sitwasyon. Lahat ng serbisyo na aming ibinibigay ay may kaugnayan sa aming propesyonal na deontolohiya ng mga serbisyo na ginawang personal.

LET'S SEE HOW OUR CLIENTS GETS SOLUTIONS FORM SLC


Mayroon akong ilang katanungan tungkol sa aking pagpasok sa Pransya

Ang visa, pormalidad ng paninirahan, muling pagsasama-sama ng pamilya, lisensya sa pagtatrabaho at kondisyon ng nasyonalidad ang ilan sa aming iba’t-ibang serbisyo sa pagpapayo upang tulungan ka sa iyong bagong buhay sa Pransya.

Ikaw ay tinanggihan, kailangan ng detalye sa isang paksa o isang simpleng payo

Ang SLC ay mayroong mga abogado at eksperto sa legal na nagbibigay ng propesyonal na payong legal sa iyong sitwasyon mula sa unang pakikipag-ugnayan sa mga organisasyon o partikular na eksperto sa batas. Kung kaya mapangangasiwaan mo ang iyong badyet at makapagsasagawa ng tamang pormalidad.

Kailangan ko ng partikular na follow up o partikular na pamamaraan

Bilang patakaran, wala sa mga legal na kahilingang natanggap namin ang magkahawig. Ngunit ang aming kadalubhasaan sa pagsusuri ang dahilan kung bagkit nakapagbibigay ang SLC sa iyo ng tamang solusyon sa iyong sitwasyon.