KARERA

CAREER SERVICES IN SLC

Naisip mo ba na ang iyong propesyonal na sitwasyon ay maaaring maging mas maganda kung may kakayahan kang makapili?

Naghahandog ang SLC ng solusyon na magbibigay sa iyo ng kakayahan sa iyong propesyonal na karera. Isang magandang proyekto, at tamang payo ang pangunahing sangkap sa iyong tagumpay at propesyonal na kalayaan.

Kinukuwestiyon mo man ang iyong kasalukuyang posisyon o nangangailangan ng payo sa paghahanap ng trabaho, ang aming Human Resource at eksperto sa pinansyal ay magbibigay sa iyo ng kongkretong sagot para sa iyong partikular na sitwasyon.

LET'S SEE HOW OUR CLIENTS GETS SOLUTIONS FORM SLC


 

Napapasailalim ka ba sa kontrata? O naghihintay ng kontrata?

Propesyonal na pakikipanayam, problema sa lugar ng trabaho, pagbabago ng larangan, kawalan ng trabaho at alokasyon ang ilan sa aming mga serbisyo

Umaasa ang SLC sa mga propesyonal sa human resource na eksperto sa mga batas sa trabaho upang tulungan ka sa iyong propesyonal na pag-unlad.

Nais kong magsimula ng aking sariling kompanya

Alam ko kung anong aktibidad magkakaroon ang aking kompanya. Bibigyan ka ng SLC ng propesyonal na payo base sa iyong sektor ng aktibidad at mga pormalidad na kailangan. Tutulungan ka ng SLC na mabawasan ang iyong aayusing dokumento at iba pang pormalidad. Kami ay umunlad kasama ang iba’t-ibang kompanya ng aming mga kliyente (SARL, VTC, SA, SASU) sa magkakaibang sektor.

Ang aking kompanya ay may partikular na pangangailangan sa pangangasiwa

Ang mga pamamaraan sa pangangasiwa ay hindi labis na kumplikado, hangga’t sanay kami dito, ngunit ang paghahanap ng tamang impormasyon para sa iyong profile ay maaaring maging kumplikado dahil sa dami ng impormasyon na kailangan.

Sa SLC, pag-aaralan ng aming mga tagasuri ang iyong sitwasyon kasama ang layunin ng mas magandang pag-unlad sa iyong karera at kompanya.