PAANO KA MATUTULUNGAN NG SLC?

Isang administratibong kahilingan ang nakabinbin? May mga tanong tungkol sa iyong sitwasyon? Sa SLC, magsisimula ka sa pagsasabi ng iyong personal at administribong sitwasyon sa telepeno o gamit ang aming form sa pakikipag-unayan upang ipaliwanag ang iyong sitwasyon. Pagkatapos ng pagsusuri, ipapaalam naming sa iyo ang progreso ng iyong administratibong kahilingan.

ANG AMING TULONG

Ang mga kahilingan ba ay angkop para sa iyong personal na sitwasyon? Kailangang gawin o muling gawin ang iyong kahilingan? Nais makatipid ng oras sa iyong kahilingan? Tutulungan ka ng SLC na manatiling ganado at bibigyan ka ng mga kasangkapan upang makakuha ng resulta at mga pagbabago sa iyong kahilingan.

LIGTAS AT SIGURADO

Lahat ng aming trabaho ay ginagawa sa opisina at ang mga kasangguni na tutulong sa’yo ay pipirma ng kasunduan sa hindi pagsisiwalat. Sisiguraduhin namin na walang magiging problema.

TULONG SA WIKA

Para sa mga hirap sa wika, magbibigay kami ng solusyon na may pagsasalin at klase sa wika kasama ng aming propesyonal na grupong SLC.

PANGKALAHATANG PAGSANGGUNI SA SLC?

Kailangan mo ba ng pansariling payo na angkop sa iyong sitwasyon? Kung ikaw ay abala, iminumungkahi namin na ikaw ay umarkila ng isang Tagapayo sa SLC, para sa 30 minutong konsultasyon. Maaari kang makipag-usap sa Ingles pansamantala.

Anong anyo ng konsultasyong ito?

The SLC Consultant agrees to host you for 30 minutes if you agree to our conditions. These 30 minutes will be in the form of appointment where you can tell your story to our team. This is how it works. Sumasang-ayon ang Tagapayo ng SLC na makipag-usap sa’yo ng 30 minuto kapag sumang-ayon ka sa aming mga tuntunin. Ang 30 minutong ito ay sa anyo ng pagkakaroon ng appointment kung saan masasabi mo ang iyong salaysay sa aming grupo. Ganito ito mangyayari.

♦ Itanong ang iyong mga katanungan ng walang pag-aalala sa pagiging kumpidensyal ng data.
♦  Ang aming mga tagapayo sa SLC ay pag-aaralan ang iyong mga katanungan base sa lahat ng impormasyon na nasa amin, upang mahusay na masagot ang iyong sitwasyon
♦ Makikipag-ugnayan ang mga tagapayo sa nauugnay na tao at trabaho upang patunayan ang iyong kahilingan.
 Pagkatapos nito ay tatawagan ka ng SLC upang bigyan ka ng malinaw na kasagutan.

Para sa ikatlo at ikaapat na hakbang, nagtatrabaho kami sa back-office. Hindi ito nakabase sa iyong unang konsultasyon. Kung ang sagot ay positibo o negatibo, ito ay base sa iyong sitwasyon at iyong inaasahan. Ang aming dalubhasa at kilalang propesyonal na mga abogado, account, pinansyal na tagapayo, eksperto sa human resource at tagapayo sa panlipunan ay nandito upang agad na makapagbigay sa iyo ng solusyon.

 

Paano ka makikipag-ugnayan sa SLC?

Call Us: 01 82 28 66 22